DESIGNED BY joomla2you
  • Judeţul Buzău este situat în sud - estul României şi se învecinează cu judeţele Braşov, Brăila, Covasna, Vrancea, Ialomiţa şi Prahova, deţinând 2,6% din suprafaţa ţării.
  • Camera de Comert este o organizatie profesionala cu caracter patronal a comerciantilor si industriasilor, menita sa apere interesele lor specifice in fata autoritatilor si organizatiilor din tara si din strainatate si sa promoveze afacerile pe plan local , national si international.
  • Aflat la a XX-a ediţie TOP-ul firmelor din judeţul Buzău continuă să rămână unul din cele mai eficiente mijloace de informare şi promovare activă a societăţilor comerciale, al oamenilor de afaceri care dau dovadă de un management competitiv şi inteligent ajungând astfel pe podiumul succesului atât pe plan local, naţional cât şi internaţional.

Membrii

În conformitate cu prevederile Statutului CCIA Buzău se convoacă ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Buzău în data de 5 iulie 2018, orele 12:00, la Sala de conferințe CCIA Buzău din Buzău, str. Unirii, bl. 10 BCD, parter, care va avea următoare ordine de zi:

            1. Raportul Colegiului de Conducere pentru anul 2017;

            2. Raportul Comisiei de cenzori pe anul 2017;

            3. Diverse

            In cazul neîntrunirii cvorumului şedinţa se va reprograma în data de 12 iulie 2018 orele 12:00 la sediul CCIA Buzău.

 

Drepturile si indatoririle membrilor

Calitatea de membru al Camerei se confera de conducerea executiva a acesteia. Decizia privind acceptarea sau respingerea cererii de inscriere ca membru al Camerei poate fi contestata de Colegiul de conducere, a carui hotarare este definitiva. Pentru a deveni membri ai Camerei comerciantii - persoane fizice si persoane juridice - trebuie sa-si exprime voluntar adeziunea la Statutul Camerei, sa plateasca taxa de inscriere si cotizatia anuala. Membrii Camerei au aceleasi drepturi si obligatii. Cotizatia anuala este de 6 la mie din cifra de afaceri pe anul precedent, dar nu mai mica de 500 RON si nu mai mare de 1200 RON.

DREPTURILE MEMBRILOR

Membrii Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Buzau au dreptul:

 • 1. Sa participe la adunarile generale, unde se dezbat problemele de ansamblu privind industria, agricultura, comertul si serviciile din judet, la nivel national si cele privind bunul mers al Camerei, daca au cel putin un an vechime in calitatea de membru si firma este in functiune
 • 2. Sa aleaga si sa fie alesi daca au vechime ca membri ai Camerei de minim 2 ani consecutiv;
 • 3. Sa beneficieze, in conditiile stabilite prin Regulamentul Camerei, de serviciile oferite de aceasta organizatie;
 • 4. Sa participe, prin asociere sau subscriptie, cu prioritate la societatile avand ca scop prestarea de servicii de catre Camera in interesul comerciantilor;
 • 5. Sa sesizeze Camera despre problemele care privesc interesele generale ale comerciantilor, in vederea promovarii acestor interese;
 • 6. Sa beneficieze, in conditiile stabilite de Adunarea Generala, de serviciile Camerei privitoare la documentarea, informarea si reclama comerciala a membrilor, la obtinerea certificatelor, testarilor si vizelor ce intra in competenta Camerei, la specializarea profesionala a membrilor, ca si de celelalte servicii si facilitati acordate de Camera.

INDATORIRIRILE MEMBRILOR

Membrii Camerei au urmatoarele indatoriri:

 • 1. Sa respecte prevederile Statutului si hotararile organelor colective de conducere ale C.C.I.A., sa dea tot concursul pentru indeplinirea obiectivelor Camerei;
 • 2. Sa plateasca taxa de inscriere si cotizatiile anuale stabilite prin Regulamentul Camerei;
 • 3. Sa-si desfasoare activitatea cu respectarea legii, a uzantelor cinstite in comert, a Statutului si regulamentelor Camerei, sa evite orice acte de concurenta neloiala. 

Membrii Camerei sanctionati pentru activitati comerciale ilicite sau neloiale sau care nu si-au platit cotizatia pe anul precedent sunt radiati de pe listele de alegatori si pierd dreptul de a participa la activitatea organelor colective de conducere a Camerei.

 

ZECE MOTIVE PENTRU A DEVENII MEMBRU AL CAMEREI DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA BUZAU

Membri Camerei de Comert,  Industrie si Agricultura Buzau sunt, in intelesul statutului Camerei, comercianti (persoane fizice autorizate sa exercite acte de comert în conditiile legii, individual sau in asociatii familiale, societatile comerciale, regiile autonome, organizatiile cooperatiste, societatile cooperative, precum si orice alte entitati juridice definite ca atare prin lege; se asimileaza acestora filialele, sucursalele, reprezentantele, birourile, agentiile unor societati comerciale si altele asemenea, cu sau fara personalitate juridica) si necomercianti (liber profesionistii, asociatiile si fundatiile cu preocupari în domeniul economic).

 • 1. Reprezentarea si sustinerea intereselor societatilor comerciale;
 • 2. Apartenenta la o organizatie de prestigiu la nivel international;
 • 3. Apartenenta la o retea mondiala de peste 10.000 de camere de comert;
 • 4. Reduceri substantiale la toate produsele si serviciile oferite de Camera;
 • 5. Acces rapid la informatii si consultanta de afaceri;
 • 6. Acces rapid la informatii privind Integrarea Europeana;
 • 7. Stabilirea de contacte de afaceri în tara si în strainatate;
 • 8. Acces la evenimente de afaceri locale, nationale si internationale;
 • 9. O garantie a seriozitatii, competentei si credibilitatii;
 • 10. Pregatire si perfectionare profesionala în afaceri.

Parteneri

 

Copyright (c) www.cciabuzau.ro 2014. All rights reserved.