DESIGNED BY joomla2you
    • Judeţul Buzău este situat în sud - estul României şi se învecinează cu judeţele Braşov, Brăila, Covasna, Vrancea, Ialomiţa şi Prahova, deţinând 2,6% din suprafaţa ţării.
    • Camera de Comert este o organizatie profesionala cu caracter patronal a comerciantilor si industriasilor, menita sa apere interesele lor specifice in fata autoritatilor si organizatiilor din tara si din strainatate si sa promoveze afacerile pe plan local , national si international.
    • Aflat la a XX-a ediţie TOP-ul firmelor din judeţul Buzău continuă să rămână unul din cele mai eficiente mijloace de informare şi promovare activă a societăţilor comerciale, al oamenilor de afaceri care dau dovadă de un management competitiv şi inteligent ajungând astfel pe podiumul succesului atât pe plan local, naţional cât şi internaţional.

Centrul Europe Direct Buzau

CENTRUL EUROPE DIRECT BUZĂU, găzduit de Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Buzău în cadrul punctului de lucru din Buzău, str. Unirii, bl. 2B, parter, face parte din Reţeaua Centrelor de Informare Europe Direct existente la nivelul Uniunii Europene şi este unul dintre principalele instrumente folosite de Comisia Europeana pentru informarea cetăţenilor şi comunicarea cu aceştia, la nivel local. Comisia Europeană vine în sprijinul cetăţenilor europeni cu serviciul Europe Direct, prin intermediul Centrului de contact Europe Direct şi prin Reţeaua Centrelor de Informare Europe Direct.
MISIUNEA CENTRULUI EUROPE DIRECT BUZĂU este să contribuie la o cât mai bună înţelegere a Uniunii Europene, a scopurilor, valorilor şi politicilor acesteia, aducând informaţia europeană cât mai aproape de cetăţeni, într-o formă adaptată nevoilor lor specifice. 

OFIȚER PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Buzău și PROFESSIONALS BUSINESS KNOWLEDGE SRL vă invită la cursul:

OFIȚER PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL (D.P.O.) pe baza cerințelor Regulamentului U.E. nr. 679/2016 (G.D.P.R.) care va avea loc în perioada 11-13 iunie 2018, cu începere de la orele 9:00 la sediul CCIA Buzău din Str. Unirii, bl. 10 BCD ( vis á vis de McDonald`s), sala de conferințe.   Începând cu 25 mai 2018, Regulamentul UE nr. 679/2016 (G.D.P.R.) se aplică pentru toate organizațiile care prelucrează date cu caracter personal. Fiind un regulament european, cerințele acestuia se aplică ca atare de către organizații și autoritatea națională competentă (A.N.S.P.D.C.P.), începând cu data de 25 mai 2018. În acest sens, venim în sprijinul dumneavoastră prin organizarea cursului de Ofițer protecția datelor cu caracter personal (DPO).  Programul va fi următorul:

 Ziua 1

-       Obiectivele GDPR;

-       Domeniul de aplicare material/teritorial;

-       Definirea termenilor principali;

-       Categorii speciale de DCP;

-       Principiile protecției datelor cu caracter personal (DCP);

-       Legalitatea prelucrării;

-       Consimțământul;

-       Drepturi ale persoanelor vizate;

-       Obligații ale operatorilor;

-       Persoana împuternicită;

-       Evidențele activităților de prelucrare: Obligația de cartografiere;

-       Securitatea prelucrării;

-       Notificarea privind încălcarea securității DCP;

-       Evaluarea de impact;

-       Căi de atac. Răspunderi și sancțiuni;

-       Situații care impun numirea unui responsabil pentru protecția datelor (DPO) - desemnare obligatorie/ desemnare facultativă;

-       Calitățile profesionale și abilitățile DPO;

-       Poziția DPO în cadrul organizației;

-       Sarcinile DPO.

 Ziua 2

-       Rolul DPO în evaluarea impactului operațiunilor de prelucrare DCP;

-       Evaluarea riscurilor prelucrării DCP;

-       Rolul DPO la întocmirea și păstrarea evidențelor solicitate de art.30 din GDPR;

-       Cooperarea cu autoritatea de supraveghere și asumarea rolului de punct de contact;

-       Rolul DPO în raportarea incidentelor;

-       Situațiile în care poate apărea un conflict de interese;

-       Demiterea sau sancționarea DPO pentru îndeplinirea sarcinilor sale;

-       Răspunderi și sancțiuni;

-       Implementarea GDPR;

-       Organizarea procedurilor interne.

-       EXAMEN

 Ziua 3

-       Concepte de securitate a fluxurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal;

-       Noțiunile de privacyby design și privacybydefault;

-       Procesul de gestionare a unui incident de securitate;

-       Măsuri de securitate organizaționale, tehnice și non tehnice pentru protecția datelor;

-       Analiza de riscuri de securitate și tratarea acestora.

-       EXAMEN

 În  urma cursului, Ofițerul pentru protecția datelor cu caracter personal va putea monitoriza:

-  aplicarea cerințelor G.D.P.R. în cadrul organizației;

- activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal, în vederea identificării riscurilor sau încălcării dispozițiilor G.D.P.R.

 Având în vedere dispozițiile G.D.P.R. conform cărora ofițerul pentru protecția datelor cu caracter personal ”este desemnat pe baza calităților profesionale și, în special, a cunoștințelor de specialitate în dreptul și practicile în domeniul protecției datelor”, absolvirea de către D.P.O. a unui curs acreditat și, pe cale de consecință, acreditarea cursului nu sunt cerințe menționate în G.D.P.R., pentru îndeplinirea cerințelor impuse de acest regulament, motiv pentru care nu s-a considerat necesară acreditarea acestuia.

Lectorii care susțin acest curs sunt avocați specializați în acest domeniu și specialiști în managementul securității informației

Costul cursului de o zi este de 100 Euro plus TVA iar pentru cel de 3 zile de 450 Euro plus TVA (pentru membrii CCIA se acordă o reducere de 10% ); plata se poate face direct la casieria Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Buzău sau în contul nr. RO63BTRL01001205291795xx deschis la Banca Transilvania - Sucursala Buzău, nr. RO35BRDE100SV11401221000 deschis la BRD - Sucursala Buzău, cod fiscal RO 4814710.  Pentru cursul de o zi cursanții primesc un Certificat de participare iar pentru cel de trei zile la care se dă și examen primesc Certificat de absolvire.

Pentru înscriere la curs şiinformaţii suplimentare cei interesaţi se pot adresa la tel. 0238 710229 sau 414719, fax: 0238 713577, e-mail: relatii@buzau.ro, cci@buzau.ro, marius.bozioreanu@cciabuzau.ro, persoane de contact Felicia VÎJDEA și Marius BOZIOREANU.

Copyright (c) www.cciabuzau.ro 2014. All rights reserved.