DESIGNED BY joomla2you
  • Judeţul Buzău este situat în sud - estul României şi se învecinează cu judeţele Braşov, Brăila, Covasna, Vrancea, Ialomiţa şi Prahova, deţinând 2,6% din suprafaţa ţării.
  • Camera de Comert este o organizatie profesionala cu caracter patronal a comerciantilor si industriasilor, menita sa apere interesele lor specifice in fata autoritatilor si organizatiilor din tara si din strainatate si sa promoveze afacerile pe plan local , national si international.
  • Aflat la a XX-a ediţie TOP-ul firmelor din judeţul Buzău continuă să rămână unul din cele mai eficiente mijloace de informare şi promovare activă a societăţilor comerciale, al oamenilor de afaceri care dau dovadă de un management competitiv şi inteligent ajungând astfel pe podiumul succesului atât pe plan local, naţional cât şi internaţional.

Centrul Europe Direct Buzau

CENTRUL EUROPE DIRECT BUZĂU, găzduit de Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Buzău în cadrul punctului de lucru din Buzău, str. Unirii, bl. 2B, parter, face parte din Reţeaua Centrelor de Informare Europe Direct existente la nivelul Uniunii Europene şi este unul dintre principalele instrumente folosite de Comisia Europeana pentru informarea cetăţenilor şi comunicarea cu aceştia, la nivel local. Comisia Europeană vine în sprijinul cetăţenilor europeni cu serviciul Europe Direct, prin intermediul Centrului de contact Europe Direct şi prin Reţeaua Centrelor de Informare Europe Direct.
MISIUNEA CENTRULUI EUROPE DIRECT BUZĂU este să contribuie la o cât mai bună înţelegere a Uniunii Europene, a scopurilor, valorilor şi politicilor acesteia, aducând informaţia europeană cât mai aproape de cetăţeni, într-o formă adaptată nevoilor lor specifice. 

OFIȚER PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Buzău și PROFESSIONALS BUSINESS KNOWLEDGE SRL vă invită la cursul:

OFIȚER PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL (D.P.O.) pe baza cerințelor Regulamentului U.E. nr. 679/2016 (G.D.P.R.) care va avea loc în perioada 11-13 iunie 2018, cu începere de la orele 9:00 la sediul CCIA Buzău din Str. Unirii, bl. 10 BCD ( vis á vis de McDonald`s), sala de conferințe.   Începând cu 25 mai 2018, Regulamentul UE nr. 679/2016 (G.D.P.R.) se aplică pentru toate organizațiile care prelucrează date cu caracter personal. Fiind un regulament european, cerințele acestuia se aplică ca atare de către organizații și autoritatea națională competentă (A.N.S.P.D.C.P.), începând cu data de 25 mai 2018. În acest sens, venim în sprijinul dumneavoastră prin organizarea cursului de Ofițer protecția datelor cu caracter personal (DPO).  Programul va fi următorul:

 Ziua 1

-       Obiectivele GDPR;

-       Domeniul de aplicare material/teritorial;

-       Definirea termenilor principali;

-       Categorii speciale de DCP;

-       Principiile protecției datelor cu caracter personal (DCP);

-       Legalitatea prelucrării;

-       Consimțământul;

-       Drepturi ale persoanelor vizate;

-       Obligații ale operatorilor;

-       Persoana împuternicită;

-       Evidențele activităților de prelucrare: Obligația de cartografiere;

-       Securitatea prelucrării;

-       Notificarea privind încălcarea securității DCP;

-       Evaluarea de impact;

-       Căi de atac. Răspunderi și sancțiuni;

-       Situații care impun numirea unui responsabil pentru protecția datelor (DPO) - desemnare obligatorie/ desemnare facultativă;

-       Calitățile profesionale și abilitățile DPO;

-       Poziția DPO în cadrul organizației;

-       Sarcinile DPO.

 Ziua 2

-       Rolul DPO în evaluarea impactului operațiunilor de prelucrare DCP;

-       Evaluarea riscurilor prelucrării DCP;

-       Rolul DPO la întocmirea și păstrarea evidențelor solicitate de art.30 din GDPR;

-       Cooperarea cu autoritatea de supraveghere și asumarea rolului de punct de contact;

-       Rolul DPO în raportarea incidentelor;

-       Situațiile în care poate apărea un conflict de interese;

-       Demiterea sau sancționarea DPO pentru îndeplinirea sarcinilor sale;

-       Răspunderi și sancțiuni;

-       Implementarea GDPR;

-       Organizarea procedurilor interne.

-       EXAMEN

 Ziua 3

-       Concepte de securitate a fluxurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal;

-       Noțiunile de privacyby design și privacybydefault;

-       Procesul de gestionare a unui incident de securitate;

-       Măsuri de securitate organizaționale, tehnice și non tehnice pentru protecția datelor;

-       Analiza de riscuri de securitate și tratarea acestora.

-       EXAMEN

 În  urma cursului, Ofițerul pentru protecția datelor cu caracter personal va putea monitoriza:

-  aplicarea cerințelor G.D.P.R. în cadrul organizației;

- activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal, în vederea identificării riscurilor sau încălcării dispozițiilor G.D.P.R.

 Având în vedere dispozițiile G.D.P.R. conform cărora ofițerul pentru protecția datelor cu caracter personal ”este desemnat pe baza calităților profesionale și, în special, a cunoștințelor de specialitate în dreptul și practicile în domeniul protecției datelor”, absolvirea de către D.P.O. a unui curs acreditat și, pe cale de consecință, acreditarea cursului nu sunt cerințe menționate în G.D.P.R., pentru îndeplinirea cerințelor impuse de acest regulament, motiv pentru care nu s-a considerat necesară acreditarea acestuia.

Lectorii care susțin acest curs sunt avocați specializați în acest domeniu și specialiști în managementul securității informației

Costul cursului de o zi este de 100 Euro plus TVA iar pentru cel de 3 zile de 450 Euro plus TVA (pentru membrii CCIA se acordă o reducere de 10% ); plata se poate face direct la casieria Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Buzău sau în contul nr. RO63BTRL01001205291795xx deschis la Banca Transilvania - Sucursala Buzău, nr. RO35BRDE100SV11401221000 deschis la BRD - Sucursala Buzău, cod fiscal RO 4814710.  Pentru cursul de o zi cursanții primesc un Certificat de participare iar pentru cel de trei zile la care se dă și examen primesc Certificat de absolvire.

Pentru înscriere la curs şiinformaţii suplimentare cei interesaţi se pot adresa la tel. 0238 710229 sau 414719, fax: 0238 713577, e-mail: relatii@buzau.ro, cci@buzau.ro, marius.bozioreanu@cciabuzau.ro, persoane de contact Felicia VÎJDEA și Marius BOZIOREANU.

Programul Iniţiativa pentru IMM-uri (SMEi)

Programul Iniţiativa pentru IMM-uri (SMEi) este un instrument de garantare oferit de Comisia Europeană, Fondul European de Investiţii (FEI), Banca Europeană de Investiţii (BEI) şi Statul Român, în vederea facilitării accesului la finanţare pentru IMM (microîntreprinderi, întreprinderi mici sau medii), dar şi pentru persoanele fizice autorizate (PFA) şi profesiunile liberale, prin implementarea instrumentului de garantare neplafonată.

Având în vedere parteneriatul deja relizat între FEI şi BRD – Groupe Société Générale în cadrul programului, procesul de obţinere a garanţiei se desfăşoară concomitent cu aprobarea creditului de către bancă. Următoarele informaţii sunt necesare pentru obţinerea unui credit pentru capital de lucru sau a unui credit pentru investiţii de la BRD, garantat prin intermediul programului menţionat:

Programul poate fi accesat de companiile care îndeplinesc cumulativ criteriile de eligibilitate, menţionate în continuare:

-           sunt încadrate în categoria IMM, conform legislaţiei naţionale şi europene (< 250 de angajaţi şi înregistrează o cifră de afaceri anuală sub 50.000.000 Euro/ deţin active totale care nu depăsesc 43.000.000 Euro);

-           sunt înregistrate şi îşi desfăşoară activitatea în România;
-           activează în domeniile considerate transparente în cadrul schemei de ajutor de minimis;
-           şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor şi contribuţiilor de asigurări;
-           respectă regula de cumul stabilită de lege privind ajutorul de minimis (maxim 200.000 Euro, echivalent în Lei, respectiv 100.000 Euro, echivalent în Lei, pentru societăţile care activează în sectorul transportului rutier);
-           îndeplinesc criteriile de eligibilitate bancară pentru acordarea de credite.

Avantaje:

-           garanţia FEI acoperă 60% din valoarea creditului acordat IMM;
-           alte garanţii în completarea garanţiei FEI, conform normelor interne ale băncii, a căror valoare este sub nivelul solicitat de bancă în cazul unui credit standard;
-           dobânzi şi comisioane reduse faţă de nivelul standard;
-           credite acordate în cadrul „Iniţiativei pentru IMM” se încadrează în schema de Ajutor de minimis;
Maturitate: a) minim: 24 luni; b) maxim: 120 luni.
Valoare maximă a creditelor:
-           22.700.000 Lei (valoarea totală a facilităţilor acordate unui client, calculate la nivel de grup);
-           în mod specific, pentru Programul Orizont 2020:
a)   minim: 25.000 Euro (echivalent în Lei);
b)   maxim: 7.500.000 Euro (echivalent în Lei).

Informaţii suplimentare referitoare la obţinerea unui credit BDR garantat din fonduri europene se pot accesa la: https://www.brd.ro/initiativa-pentru-imm .

Credite bancare similare, garantate prin instrumentul financiar Programul Iniţiativa pentru IMM, pot fi accesate şi prin Raiffeisen Bank (https://www.raiffeisen.ro/produse-si-servicii/finantare/finantare-programe-eif/initiativa-pentru-imm/ ) sau Banca Transilvania (https://www.bancatransilvania.ro/pentru-companii/imm/credite-imm/credite-poimm/ ).

Arbitraj comercial

CCIA Buzău oferă societăţilor comerciale  posibilitatea soluţionării litigiilor comerciale  prin Curtea de Arbitraj Comercial  de pe lângă Camera de Comerţ Industrie şi Agricultură  Buzău. Relaţii suplimentare se pot obţine de pe site-ul CCIA Buzău, www.cciabuzau.ro  - Arbitraj Comercial - sau la telefon 0238 710229, 0238 434408, persoane de contact Felicia Vîjdea  şi Adela Moraru.

Asistenta si consultanta pentru afacerea ta

În baza Legii Camerelor de Comerţ din România nr. 335/2007, modificată şi completată cu Legea 39/2011, CCIA Buzău, organizaţie autonomă, neguvernamentală, apolitică, fără scop patrimonial, de utilitate publică, cu personalitate juridică, creată în scopul de a reprezenta, apăra şi susţine interesele membrilor lor şi ale comunităţii de afaceri în raport cu autorităţile publice şi cu organismele din ţară şi din străinătate, desfăşoară următoarele activităţi:

Consultanţă juridică pentru înfiinţarea societăţilor comerciale, redactarea actelor constitutive şi a actelor modificatoare ale societăţilor;

Depunerea la Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Buzău a documentelor în vederea înregistrării în Registrul Comerţului;

Asistenţa pentru înregistrarea în Registrul Comerţului a societăţilor comerciale,  persoanelor fizice autorizate, asociaţiilor familiale, întreprinderilor individuale, şi modificarea acestora, este unul dintre serviciile pe care CCIA Buzău îl oferă în condiţii de operativitate, profesionalism şi cu costuri reduse.

Pentru membrii săi, CCIA Buzău acordă asistenţă juridică gratuită.

Pentru informaţii suplimentare va invităm la sediul nostru din Buzău, B-dul. Unirii, bl. 10 BCD, judeţul Buzău, cam. 15, tel. 0238 710229.

Romexpo

CCIA Buzău – reprezentant al ROMEXPO S.A. în judeţul Buzău. Oportunitate de Promovarea afacerilor prin participarea la târgurile şi expoziţiile organizate de ROMEXPO S.A 

Toate firmele buzoiene interesate de participarea la târgurile şi expoziţiile organizate de ROMEXPO S.A au acum posibilitatea de a beneficia de reduceri substanţiale la tarifele de închiriere a spaţiului de expunere. Concret, expozanţii care sunt membri ai CCIA Buzău vor beneficia de o bonificaţie la tarifele prevăzute în Adeziunea-Contract.  Bonificaţia se aplică la tariful de chirie spaţiu interior neamenajat  plus construcţie stand şi chirie spaţiu exterior, astfel:

 • 20% bonificaţie pentru toate manifestările expoziţionale (cu excepţia TTR ediţiile primăvară şi toamnă);
 • 15% bonificaţie pentru TTR (ediţiile de primăvară şi toamnă);   

Expozanţii care se înscriu la manifestările expoziţionale ale Romexpo S.A, prin intermediul CCIA Buzău vor beneficia, în plus, de o bonificaţie din partea Camerei, bonificaţie care se va stabili la completarea Adeziunii-Contract.

Relaţii suplimentare şi întocmirea documentaţiei de participare, la sediul CCIA din Buzău, B-dul Unirii, bl. 10BCD, telefon 0238 710229, 0238 414719, fax: 0238 713577 – persoană de contact Marius Bozioreanu, e-mail: m.bozioreanu@buzau.ro .

RISC Partener

 

Camera de Comerţ şi Industrie a României în parteneriat cu Camera   de  Comerţ,  Industrie şi Agricultură Buzău şi Risco,   unul   dintre   cei  mai importanţi jucători  din domeniul serviciilor  de  evaluare a riscului  financiar, oferă serviciul  de rating  şi evaluare  a companiilor,   ”RISC   PARTENER”.

Bazându-se  pe un set unitar de criterii pentru  evaluarea  companiilor,  care analizează aspecte  precum  bună  reputaţie,  solvabilitatea,   potenţialul  de  export, incidentele  de plată înregistrate  s.a., serviciul de rating implementat  este un instrument  de credibilizare  a firmelor în relaţia cu partenerii lor de afaceri.

”RISC  PARTENER”    îmbracă  formă  unui  certificat  unic  de rating  de tip  "semafor", eliberat în timp real, folosind  culorile roşu -  risc foarte crescut,  galben -  risc peste nivelul mediu,  verde - risc scăzut şi o scară valorică de notare a companiilor  pentru care se face interogarea, de la  1 la  10. Acesta  va  fi însoţit  de o  analiză  extinsă  a companiei  pentru  care se execută interogarea. 

Oamenii de afaceri au nevoie de raportul ”Risc Partener” datorită  volatilităţii mediului economic care îngreunează procesul de selecţie a potenţialilor parteneri de afaceri. De asemenea, serviciul va fi util pentru eficientizarea procesului decizional, mai ales că este un mijloc de a analiza concurenţa, sintetizând cele mai relevante informaţii de afaceri.

 

Parteneriat certSIGN

Parteneriatul dintre Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Buzău şi certSIGN simplifică depunerea declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice. Începând cu această lună Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Buzău şi certSIGN au încheiat un parteneriat pentru emiterea şi distribuirea certificatelor digitale calificate la nivelul judeţului Buzău. Ca urmare a parteneriatului, cererile de certificate pot fi depuse, iar certificatele digitale urmează a fi eliberate la sediile CCIA Buzău din Buzău, str. Unirii, bl. 10 BCD, str. Unirii, bl. 2B şi Rm. Sărat, str. Toamnei, bl. 8B, parter. 

În acest fel, contribuabilii care conform Ordinului ANAF nr. 2520/2010 trebuie să depună declaraţiile fiscale prin mijloace electronice şi medicii care în conformitate cu noile cerinţe SIUI trebuie să se autentifice şi să valideze serviciile medicale prestate în Sistemul Informatic al CNAS, pot obţine acum certificatele necesare acestor operaţiuni prin intermediul CCIA Buzău. 

Achiziţionând semnătura electronică puteţi: 

 • depune declaraţiile fiscale la ANAF pentru un număr nelimitat de societăţi;
 • semna documente electronice cu aceeaşi valoare ca un document tipărit pe hârtie şi semnat olograf;
 • depune documente justificative privind raportarea activităţii în vederea decontării,  formularele şi fişierele necesare raportării în sistemul informatic unic integrat (SIUI);
 • semna facturile (Conform Cod Fiscal);
 • semna documente trimise către O.N.R.C. pentru înfiinţări de societăţi comerciale (conform noilor reglementari privind înregistrarea în Registrul Comerţului);
 • raporta către CNVM - obligatoriu pentru toate entităţile reglementate şi supravegheate de CNVM;
 • semna mesajele către alte instituţii ale statului (SEAP, CSA-CEDAM, BVB);
 • autentifica  în sisteme informatice private sau pe domeniul societăţii, etc…;
 • transmite informaţii electronice şi către alte instituţii ale statului.
 • certSIGN, companie membră a Grupului UTI, este Furnizor de Servicii de Certificare Acreditat, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, recunoscut la nivel internaţional pentru calitatea şi nivelul de încredere al serviciilor oferite.

Costul certificatului digital şi al dispozitivului securizat pentru crearea semnăturii este de 47 de Euro, fără TVA. Certificatul digital este valabil un an. Pentru a putea semna electronic documente şi în anul următor clienţii noştri beneficiază de un preţ mai mic: 30 de Euro fără TVA. 

 Pentru achiziţionarea certificatului, vă rugăm  să ne contactaţi la  tel. 0238 710229,                     0238 414719,  fax: 0238 713577, e-mail: cci@buzau.ro , nicoleta.dinu@cciabuzau.ro ,  adela.moraru@cciabuzau.ro , persoane de contact Nicoleta DINU, Adela MORARU.

The effect of generic cialis (tadalafil 20mg) treatment begins almost immediately after ingestion, and the effect lasts for about 1.5 hours. Generic Cialis approved for use in many countries. Such formulations may be taken together with alcohol and without food. Read more:
Copyright (c) www.cciabuzau.ro 2014. All rights reserved.